NGHỆ SĨ PIANO TUẤN MẠNH BIỂU DIỄN ĐÀN PIANO GRAND G3E YAMAHA 


NGHỆ SĨ PIANO TUẤN MẠNH BIỂU DIỄN ĐÀN PIANO GRAND G3E YAMAHA

Cây đàn grand piano yamaha g3e được nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh do Hải Grand Piano setup căn chỉnh chuyên nghiệp tại GEM Center .
30-04-2018
22:58

nghe-si-piano-tuan-manh-2


Facebook Chat
Mở Khung